VINIL TALL

Vinil tall, aplicació a diferents tipus de material, sempre utilitzant el més adhient en cada situació.

IMPRESSIÓ DIGITAL

Impressió digital gran i petit format, sobre tot tipus de materials: vinil, lona, canvas textil, backlight per rètols lluminosos, banderes, cartró pluma, pvc, fusta, etc.